czwartek, 29 listopada 2012

muzeum na Ślężnej

Muzeum na ul.Ślężnej istnieje od stycznia 1991 roku.

Wczesniej, czyli od maja 1975 obiekt wpisany był do rejestru zabytków Wrocławia pod numerem 369/75,
a jeszcze wcześniej był po prostu - cmentarzem,
na którym chowano zmarłych obywateli
pochodzenia żydowskiego.

 

Pierwszy pogrzeb odbył się tu 17 listopada 1856 roku, tylko nie była to jeszcze ulica Ślężna, a wieś Gabitz.

Jeszcze wcześniej chowano Żydów na nieistniejącym dziś cmentarzu na Przedmieściu Świdnickim -  na wprost Dworca Głównego - a jeszcze wcześniej, a dokładnie od 27 września 1345 r., kiedy to średniowieczną nekropolię z Przedmieścia Oławskiego zlikwidowano, nakazem króla Jana Luksemburskiego, który zezwolił rajcom "dobrego miasta Wrocławia", by
"wzięli, wykopali wywieźli i użyli do budowy murów wszystkie kamienie z cmentarza żydowskiego, znajdujące się na powierzchni ziemi lub pod nią"* - w okolicznych miastach i miasteczkach.


Informacje, cytat, także dwa zdjęcia zamieszczone obok, pochodzą z publikacji autorstwa dr.Macieja Łagiewskiego, dyrektora Muzeum Miejskiego.
Na stronie muzeum znalazłam taki krótki opis:

"Stary Cmentarz Żydowski jest jednym z nielicznych zachowanych obecnie zabytków związanych z dziejami Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, która z racji swojej pozycji i bogactwa miała ogromny wpływ na gospodarczo – kulturalny rozwój Wrocławia.
Uporządkowany wygląd cmentarza oraz rozmach niektórych nagrobków są m.in. rezultatem haskali – zapoczątkowanego w Niemczech ruchu oświeceniowego domagającego się reform w duchu asymilacji. Na cmentarzu spoczywa wiele wybitnych postaci ówczesnego życia politycznego, naukowego i kulturalnego."

A ja zapraszam na spacer po jedynym takim w Polsce miejscu, w ostatnią niedzielę listopada 2012...Jakieś pytania?